Slimme meter

Wat is een slimme meter?
Het speciale afrekenmodel dat Forstrom hanteert werkt alleen als u over een zogenaamde 'slimme meter' beschikt. Deze term is gangbaar geworden voor een type stroommeter dat op afstand uitleesbaar is en zowel levering als teruglevering van stroom apart registreert. Veel 'slimmer' dan dat is deze meter niet. Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor deze meter. Hij zal de meter op uw eigen verzoek, op verzoek van uw huiseigenaar als u een woning huurt, of op eigen initiatief komen ophangen. Daarbij zal in de regel ook de gasmeter vervangen worden. De gasmeter wordt gekoppeld aan de stroommeter, zodat via de stroommeter ook het gasverbruik kan worden uitgelezen.

Hoe kom ik aan een slimme meter?
Vanaf begin 2015 starten de netbeheerders in het hele land de grootschalige uitrol van slimme meters. Installatie is kosteloos, maar het kan 5 jaar of langer duren voor u aan de beurt bent. Forstrom kan snelle installatie van een slimme meter voor u regelen. U heeft dan meestal binnen 2-3 weken een slimme meter in huis. De netbeheerder, die de installatie uitvoert, stuurt u in dat geval een eenmalige rekening voor de installatiekosten. Deze kosten bedragen op dit moment E 72,60. Forstrom vergoedt de installatiekosten van een slimme meter als u deze zelf aanvraagt om klant bij ons te worden, of als wij de meter voor u aanvragen. De installatiekosten worden vergoed door een korting op uw maandrekening gedurende de eerste twee jaar dat u klant bij Forstrom bent. Als u op de naam van uw netbeheerder klikt kunt u op de website van uw netbeheerder meer informatie vinden en een slimme meter aanvragen:

Hoe weet ik of ik een slimme meter heb?
Het is niet zo gemakkelijk om aan de buitenkant te zien of een meter ‘slim’ is. Na de oude zwarte ‘draaischijfmeter’ (die zeker niet ‘slim’ is) zijn er gedurende enkele jaren verschillende typen digitale meters geïnstalleerd die er ‘slim’ uitzien, maar het helaas niet zijn. Deze zullen de komende jaren door de netbeheerders vervangen worden. Als u bij Forstrom een offerte aanvraagt dan kunnen wij via de systemen van uw netbeheerder eenvoudig uitzoeken wat voor type meter u heeft. In onze offerte zullen we dan vermelden welke meter er in uw woning of bedrijf aanwezig is en welke contractvormen wij u daarvoor kunnen aanbieden.

Forstrom EnergieMonitor
Slimme meters zijn handig voor netbeheerders en leveranciers omdat deze daarmee altijd over betrouwbare en actuele cijfers beschikken over de levering en teruglevering van stroom, en levering van gas. Maar deze slimme meter is ook handig voor u, omdat u ook zelf over deze informatie kunt beschikken, en zo een veel beter inzicht krijgt in uw energieverbruik. Forstrom levert u deze informatie via de  EnergieMonitor in MijnForstrom. Wij gebruiken deze informatie ook om uw maandelijkse rekening te maken, zodat u elke maand een kloppende rekening heeft. Als u zelf stroom opwekt wordt deze opwek direct elke maand in deze rekening verwerkt.

Toestemming uitlezen slimme meter
De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat u het op afstand uitlezen van de slimme meter beperkt. Dit is gebeurd op verzoek van de Consumentenbond die vindt dat consumenten zelf moeten kunnen kiezen welke en hoeveel informatie over henzelf of over hun huishouden door bedrijven verzameld kan worden. Forstrom zal u tijdens het overstappen expliciet vragen in te stemmen met het uitlezen van uw slimme meter. Forstrom kan u de informatiedienst en ons maandelijkse afrekenmodel alleen aanbieden indien u deze toestemming verleent.

Welke informatie wordt verzameld?
De slimme meter uitlezen wil zeggen dat wij elke dag contact leggen met uw meter en de informatie van de vorige dag ophalen. Voor stroom zijn dat lever- en teruglevervolumes per kwartier (in kWh); voor gas zijn dat levervolumes per uur (in m3). Deze informatie gebruiken wij voor uw 'EnergieMonitor' in MijnForstrom. Wij bewaren deze gegevens om uw kloppende maandrekening te kunnen samenstellen. Daarnaast analyseren wij deze gegevens over alle klanten opgeteld om onze energie-inkoop te verbeteren en nieuwe diensten voor onze klanten te kunnen ontwikkelen. 

Hoe wordt mijn meetdata beschermd?
Klant- en meetdata worden door Forstrom nimmer ter beschikking gesteld aan derden. Opslag en verwerking van deze data geschiedt volgens de daartoe opgestelde Europese richtlijn 95/46/EG en de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, die gelden voor de opslag van privacy gevoelige gegevens. Ook uw netbeheerder heeft toegang tot uw meetgegevens. Netbeheerders gebruiken deze informatie voor hun eigen bedrijfsvoering en zijn wettelijk gehouden deze data niet met andere (commerciële) partijen te delen. Forstrom gebruikt streng beveiligde informatiediensten voor de opslag en verwerking van uw meetdata.

Wat gebeurt er als er gegevens ontbreken?
In het geval van ontbrekende gegevens door defecten aan de slimme meter of door problemen in de data-overdracht, zullen de ontbrekende waarden door Forstrom geschat worden op basis van bekende informatie en door toepassing van waarden en verdelingen van vergelijkbare perioden. De storing zal direct aan de netbeheerder worden doorgegeven die voor reparatie zorg moet dragen. De uiterlijke (wettelijke) termijn waarin deze situatie kan voortduren is 2 maanden. Forstrom zal zich inspannen om deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn.

 

Offerte aanvragen2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom