Overige tarieven

Tarieven Forstrom - geldig vanaf 1 oktober 2016
Forstrom hanteert de volgende tarieven voor haar dienstverlening (andere leveranciers noemen deze servicekosten vaak het 'vastrecht'):

 *Definitie aansluiting in dit verband: Elke 'slimme meter' geldt als 1 aansluiting, ongeacht of hier alleen stroom of ook gas mee geregistreerd wordt.

Alle vaste kosten worden omgerekend in een bedrag per dag (jaarbedrag/365). De kosten op de maandrekening zijn daarmee afhankelijk van het aantal dagen van de maand.

Incassokosten
Indien betaling uitblijft ontstaan extra administratieve kosten. Deze kosten berekenen wij aan u door. In onderstaande tabel is de hoogte van deze kosten weergegeven. 

* Deze kosten zijn exclusief de kosten die het incassobureau in rekening kan brengen voor het verder opvolgen van de incasso t/m een eventuele juridische procedure.

Bij het uit handen geven van een vordering aan een incassobureau gaat het incassobureau de zogenaamde buitengerechtelijke kosten berekenen en aan de vordering toevoegen (conform de wet incassokosten):

  • Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00
  • Over de volgende € 2.500,00: 10%
  • Over de volgende € 5.000,00: 5%
  • Over de volgende € 190.000,00: 1%
  • Over het meerdere: 0,1% tot een maximum van € 6.775,00

Daarnaast, en afhankelijk van het verloop van de procedure, kunnen berekend worden:

  • Wettelijke (handels-)rente
  • Gerechtelijke kosten (bijvoorbeeld: griffiekosten, executiekosten, explootkosten, dagvaardingskosten)
  • Bij vorderingen boven de € 25.000,00: Advocaatkosten

Op tijd betalen voorkomt veel extra kosten!

Rente
Forstrom vergoedt rente op de eenmalige borg die wij vragen bij het begin van de klantrelatie. Conform de Algemene Voorwaarden bedraagt deze rente minimaal de helft van de zogenaamde wettelijke rente voor consumenten. De vermelde rente is de rente op jaarbasis. Forstrom vergoedt ook rente als u gebruikt maakt van onze betalingsmogelijkheid 'Sparen-voor-de-Winter' en gedurende het jaar een spaaroverschot opbouwt ten opzichte van het totaalbedrag van de jaarafrekening. Over het teveel betaalde vergoedt Forstrom onderstaande rente.

Wijziging prijzen en tarieven
Alle in dit overzicht weergegeven prijzen en tarieven kunnen door Forstrom maandelijks aangepast worden als de marktomstandigheden of nieuwe richtlijnen van de overheid of Belastingdienst daar aanleiding toe geven. Nieuwe prijzen en tarieven worden uiterlijk 1 week voor de ingangsdatum op onze website gepubliceerd.

 

Offerte aanvragen1

Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom