Privacy en gebruik webdiensten

Privacy statement
Forstrom biedt een breed scala aan diensten en producten. Door de aard van de dienstverlening beschikt Forstrom over bepaalde gegevens van u. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Wij hechten daarnaast veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij Forstrom gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen we ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Gebruiksvoorwaarden
Op het gebruik van onze website en internetdiensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van Forstrom te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is ons privacy statement van toepassing.

Informatie
De informatie op onze website en internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Forstrom streeft er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij behouden ons daarom het recht voor u via andere kanalen actuelere informatie te verstrekken als de informatie op de website foutief of achterhaald blijkt te zijn. Wij garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van deze website en internetdiensten.

Cookies
De website van Forstrom maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Wanneer u uw browserinstellingen zo hebt gezet dat het opslaan van cookies wordt vermeden, dan is het mogelijk dat u van sommige van onze functionaliteiten of diensten op de site geen gebruik kunt maken. Op onze website wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.
Ga naar de volledige cookieverklaring

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten ontstaan.

 

Offerte aanvragen1

Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom