Incassobeleid

Kosten te laat betalen
Op het moment dat een klant zijn energierekening niet betaalt, brengt dit extra kosten met zich mee. Kosten voor betalingsherinneringen en -aanmaningen, maar ook kosten voor de energie die we hebben ingekocht en geleverd, maar die niet betaald is. Deze kosten willen wij niet ten laste laten komen van de klanten die hun rekening wel op tijd betalen. Daarom heeft Forstrom een incassobeleid geformuleerd. Wij begrijpen dat een dergelijke situatie ook voor de klant erg vervelend is, maar kunnen helaas niet anders dan deze acties ondernemen.

Onze uitgangspunten
Het is voor u en voor ons van groot belang dat u binnen de gestelde termijn uw energierekening betaalt. Uiteraard kan het een keer voorkomen dat u niet op tijd betaalt. Als dat het geval is hoeft u er niet bang voor te zijn dat er direct een incassobureau bij u op de stoep staat of dat wij de levering direct gaan beëindigen. Wij vinden de volgende uitgangspunten hierbij erg belangrijk: 

 • Wij proberen allereerst om tot een betaalafspraak met u te komen.
 • Een betalingsregeling behoort hierbij tot de mogelijkheden.
 • Waar nodig geven wij u advies m.b.t. schuldhulpverlening.
 • Alle maatregelen zijn in overeenstemming met de Ministeriële regeling “afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers” en het convenant dat Forstrom heeft gesloten met Energie-Nederland.
 • Als u het niet eens bent met de hoogte van de vordering dan proberen wij dit met u op te lossen.
 • Als er nader onderzoek dient plaats te vinden naar de juistheid van de vordering, schorten wij de betalingstermijn op.

Met inachtneming van deze uitgangspunten ondernemen wij diverse minnelijke acties om de openstaande vordering alsnog betaald te krijgen. Wij zullen u daarbij zowel per e-mail als telefonisch benaderen. 

Incasso acties
In het geval dat u niet tijdig heeft betaald en wij er samen niet uitkomen, ondernemen wij de volgende stappen om de openstaande vordering alsnog van u te ontvangen: 

 • Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen, dwz. binnen 7 dagen na verzending van het eerste betaalverzoek via AcceptEmail, dan sturen wij u per e-mail een betalingsherinnering met het verzoek alsnog binnen 7 dagen te betalen. Aan deze eerste betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden.
 • Ontvangen wij dan nog steeds geen betaling dan ontvangt u een officiële aanmaning, waarbij extra kosten in rekening worden gebracht (zie onze Tarieven voor de actuele kosten). Deze kosten zullen op uw volgende maandrekening vermeld worden. Middels deze aanmaning zult u opnieuw gevraagd worden uw openstaande rekening binnen 7 dagen volledig te voldoen.
 • Als ook na de aanmaning niet betaald wordt, en wij na herhaalde pogingen niet in contact met u kunnen komen, is er sprake van bewezen wanbetaling.
 • Bewezen wanbetaling is voor Forstrom het moment om over te gaan tot ontbinding van de leveringsovereenkomst.
 • Op grond hiervan gaat een verzoek naar de netbeheerder om de stroom- en gaslevering (indien van toepassing) af te sluiten.
 • Naar aanleiding van dit bericht sluit de netbeheerder, uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de beëindiging van de leveringsovereenkomst, de energieaansluiting af. Over deze datum zult u geïnformeerd worden. Hiermee willen we voorkomen dat u te maken krijgt met snel hoog oplopende schulden.

Afsluiten door de netbeheerder
Namens de netbeheerder maken wij u er op dat moment op attent dat wanneer u geen geldige leveringsovereenkomst heeft met een energieleverancier, uw netbeheerder wettelijk genoodzaakt is het transport van elektriciteit en/of gas te stoppen. Dit betekent dat de energievoorziening wordt afgesloten. Aan deze afsluiting en eventuele heraansluiting zijn kosten verbonden die door de netbeheerder aan u in rekening zullen worden gebracht. Deze kosten kunt u terugvinden op de website van uw netbeheerder. U kunt afsluiting voorkomen door er tijdig voor te zorgen dat u een leverancier heeft die u levert en zich heeft gemeld bij uw netbeheerder.

Incassobureau
Tevens geven wij onze vordering op u uit handen aan een van onze incassopartners. Wij verhogen onze vordering op dat moment met onze eigen administratiekosten (zie voor de hoogte hiervan onze Tarieven).
Hierbovenop gaat het incassobureau de zogenaamde buitengerechtelijke kosten berekenen en aan de vordering toevoegen (conform de wet incassokosten):

 • Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00
 • Over de volgende € 2.500,00: 10%
 • Over de volgende € 5.000,00: 5%
 • Over de volgende € 190.000,00: 1%
 • Over het meerdere: 0,1% tot een maximum van € 6.775,00

Daarnaast, en afhankelijk van het verloop van de procedure, kunnen berekend worden

 • Wettelijke (handels-)rente
 • Gerechtelijke kosten (bijvoorbeeld: griffiekosten, executiekosten, explootkosten, dagvaardingskosten)
 • Bij vorderingen boven de € 25.000,00: Advocaatkosten

 

Offerte aanvragen0

 

Op tijd betalen voorkomt veel extra kosten!

 

 


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom