Kosten Netbeheer 2018

Taken Netbeheerder
Netbeheerders zorgen voor de kabels en leidingen waardoor de energie uw huis of bedrijfslocatie bereikt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor uw aansluiting, die op een bepaalde maximale capaciteit is ingericht. Deze capaciteit is afhankelijk van de (piek)vraag van uw huishouden of bedrijfsprocessen. Bij de aansluiting hoort ook de stroom- en de gasmeter. Tenslotte is de netbeheerder verantwoordelijk voor het energietransport, en voor de bedrijfsvoering en onderlinge afstemming met de andere netbeheerders die nodig is om het totale energiesysteem in Nederland feilloos te laten werken. Netbeheerders voeren deze taken nauwgezet uit. Nederland heeft een van de beste en meest storingvrije energiesystemen ter wereld. Dit heeft uiteraard wel een prijs. Deze prijs ziet u terug in de vaste kosten voor netbeheer die van toepassing zijn op uw leveradres. Deze prijs wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt en wordt door Forstrom één-op-één in rekening gebracht bij haar klanten. De opbrengst draagt Forstrom af aan de betreffende netbeheerder. Meer informatie over uw netbeheerder vindt u op de betreffende websites.

Kosten netbeheer
Kosten variëren enigszins per netbeheerder, maar u kunt uw netbeheerder niet veranderen, tenzij u verhuist naar het gebied van een andere netbeheerder. Forstrom geeft hieronder de totale jaarkosten per netbeheerder weer, inclusief BTW. Op de website van uw netbeheerder kunt u gedetailleerde informatie vinden over de samenstelling van deze kosten. Voor de maandrekening rekent Forstrom met een dagtarief (jaartotaal gedeeld door 365), vermenigvuldigd met het aantal dagen van de betreffende maand. In uw offerte en in MijnForstrom worden de specifieke kosten voor uw aansluiting en uw netbeheerder(s) weergegeven.

In de volgende tabellen vindt u voor uw eigen netbeheerder de kosten die in het jaar 2018 van toepassing zijn. De tweede regel in iedere tabel bevat de meest voorkomende situatie. Op de website van uw netbeheerder kunt u meer informatie vinden over de samenstelling van deze kosten. U bereikt deze informatie door op de tabel te klikken. Op uw offerte en energierekening kunt u vinden met welke netbeheerder(s) u op uw leveradres te maken heeft en welke aansluitwaarde voor u van toepassing is.

Plaatsingskosten slimme meter
Op aanvraag plaatsen netbeheerders een slimme meter. Vaak wordt dan ook de gasmeter vervangen (zonder meerkosten). Hiervoor is een vast tarief vastgesteld, ongeacht de situatie ter plaatse. Forstrom heeft geen invloed op de snelheid waarmee netbeheerders aan een verzoek tot plaatsing gehoor geven. Maar meestal zal de netbeheerder de meter binnen 2-3 weken plaatsen. De kosten van de plaatsing worden u direct door uw netbeheerder in rekening gebracht.

Het hebben van een slimme meter heeft geen invloed op de jaarlijkse kosten voor de meterdienst stroom en gas.
De komende jaren zullen de netbeheerders bij alle consumenten en kleinere bedrijven een slimme meter gaan installeren. Als dit op initiatief van de netbeheerder gebeurt zijn daar voor de betrokken afnemer geen kosten aan verbonden.


 

Offerte aanvragen1

       Klik voor algemene informatie op het
logo van uw netbeheerder:

 

    

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom