Borg

Waarom rekent Forstrom een borg?
Als u klant wordt bij Forstrom gaan wij stroom en gas voor u inkopen voor de volgende levermaand. Deze stroom en dit gas moeten wij direct afrekenen bij de groothandel. Onze maandafrekening komt in de maand na deze levermaand en wordt dan door u betaald. Om onze uitgaven en inkomsten niet al te zeer uit de pas te laten lopen brengen wij u daarom, als u klant wordt, direct en eenmalig een 'borg' in rekening.

Hoe hoog is de borg?
De hoogte van de borg stellen wij samen met u vast als u een offerte bij Forstrom aanvraagt en bedraagt in de regel 1/12 van uw verwachte jaarkosten. Na de eerste kalendermaand waarin u klant bent geworden ontvangt u vervolgens uw eerste kloppende rekening over de zojuist afgelopen maand.

Op de borg wordt rente vergoed
Op het borgbedrag ontvangt u zolang u klant bent bij Forstrom een rentevergoeding, conform de Algemene Voorwaarden. Zie onze Tarieven voor de actuele rentestand. Indien u in de toekomst besluit het contract met Forstrom te beëindigen, dan wordt de borg in de afrekening van de laatste maand dat u klant was meegenomen en verrekend met het openstaande bedrag. Een eventueel restant wordt aan u uitgekeerd. Ook de opgebouwde rente wordt in deze eindafrekening meegenomen. Forstrom behoudt zich het recht voor om deze rente tussentijds aan u uit te keren.

Borg en betalingsachterstand
Als u uw rekening(en) niet betaalt en Forstrom over moet gaan tot het beëindigen van de overeenkomst, dan zal de borg en de rente worden aangewend om uw openstaande rekening (gedeeltelijk) te voldoen. Voor het overblijvende deel van deze rekening zal alsnog een incassoprocedure gestart worden.

Verhoogde borg
Forstrom behoudt zich het recht voor om vooraf een hogere borg dan 1/12 van de verwachte jaarkosten als vooruitbetaling te verlangen. Van dit recht zal alleen in bijzondere omstandigheden gebruik worden gemaakt. Over de volledige borg zal Forstrom rente vergoeden (zie onze Tarieven voor de actuele rentestand). Zie ook wat hierover in de Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

 

Offerte aanvragen3

Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom