Teruglevering en saldering

Wat is teruglevering en saldering?
Als u zelf stroom opwekt krijgt u te maken met teruglevering en saldering. Teruglevering aan het elektriciteitsnet ontstaat als u op een zeker moment meer stroom opwekt dan u op dat moment zelf in uw huis verbruikt. Bijvoorbeeld als u in de zomer overdag niet thuis bent, terwijl uw zonnepanelen dan volop stroom maken.
De overheid maakt het mogelijk om teruggeleverde stroom te 'salderen' met geleverde stroom. Salderen betekent in de eerste plaats dat Forstrom voor door u geproduceerde en aan het net geleverde stroom minimaal dezelfde stroomprijs aan u vergoedt (met BTW) als u in deze periode aan Forstrom betaalt voor geleverde stroom. In de tweede plaats betekent het dat de overheid toestaat dat de energiebelasting op geleverde stroom weggestreept wordt voorzover hier eenzelfde hoeveelheid teruggeleverde stroom tegenover staat.

20% extra voordeel op teruggeleverde zonnestroom 
In 2016 is Forstrom een actie gestart waarbij wij op saldeerbare stroom, die door de klant geproduceerd en teruggeleverd wordt, 20% extra vergoeden bovenop de stroomprijs die op dat moment geldt voor door Forstrom geleverde stroom (exclusief energiebelastingen). Dit levert klanten met zonnepanelen (afhankelijk van het aantal panelen) enkele tientjes per jaar extra voordeel op! Deze actie geldt voor onbepaalde tijd.

Wat is netto teruglevering?
Is de hoeveelheid teruggeleverde stroom in een bepaalde periode groter dan de hoeveelheid geleverde stroom dan is sprake van 'netto teruglevering'. Op netto teruglevering wordt geen energiebelasting teruggegeven. Er valt dan immers (nog) niets 'terug' te geven. De stroomprijs die Forstrom u betaalt voor netto teruglevering kan verschillen van de stroomprijs die geldt bij saldering. De stroomprijs bij netto teruglevering kan zowel hoger als lager zijn dan de saldeerprijs. Forstrom garandeert u altijd een 'redelijke vergoeding' die minimaal 70% van onze actuele leverprijs bedraagt. Maar meestal zal de vergoeding hoger zijn. Forstrom streeft voor u naar een zo hoog mogelijke opbrengst voor netto teruggeleverde stroom. Zie onze Prijzen en Tarieven voor de actuele situatie. Forstrom houdt levering en teruglevering gedurende het jaar bij en zal alsnog salderen en energiebelasting vergoeden als u bijvoorbeeld later in het jaar weer meer gaat afnemen dan u teruglevert.

Voortschrijdend salderen
Forstrom heeft een uniek salderingsmodel ontwikkeld dat het mogelijk maakt levering en teruglevering elke maand voortschrijdend te salderen. Dat wil zeggen dat we niet hoeven af te wachten hoe het hele jaar uitpakt maar elke maand de rekening opmaken. We salderen iedere maand wat er tot en met die maand te salderen valt en rekenen eventuele netto teruglevering tot en met die maand apart af tegen het netto teruglevertarief. Gaan wij later in het jaar weer meer stroom aan u leveren dan u op dat moment teruglevert, dan krijgt u alsnog de energiebelasting retour, voor de hoeveelheid teruglevering die dan alsnog gesaldeerd kan worden. Ook krijgt u dan voor dit volume alsnog het actuele levertarief vergoed. Een eventuele netto terugleververgoeding die in eerdere maanden is toegepast wordt dan gecorrigeerd naar het actuele levertarief. Hier gaan we mee door tot het einde van het kalenderjaar. Vanaf 1 januari beginnen we opnieuw met voortschrijdend salderen. Deze jaargrens is nodig om te voorkomen dat er in een situatie van structurele netto teruglevering naar de toekomst een onbeperkte aanspraak op saldering wordt opgebouwd. Dit wordt door de fiscus niet geaccepteerd.

Fiscale regelingen
De regeling rond teruglevering en saldering is sterk afhankelijk van overheidsbeleid. Voor zover wij daar invloed op hebben zullen wij ons inspannen om de regeling voor u zo gunstig mogelijk te houden of te maken. Wij behouden ons echter het recht voor de regeling aan te passen indien en zodra overheidsbeleid en belastingwetgeving dit noodzakelijk maakt.

 

Offerte aanvragen0


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom