Belastingtarieven 2018

Milieubelastingen

 • De overheid heft milieubelastingen op de levering van stroom en gas.
 • Dit zijn de Energiebelasting en een Opslag Duurzame Energie.
 • De tarieven zijn in de regel een kalenderjaar geldig.
 • De hoogte van het tarief is afhankelijk van het afnamevolume per kalenderjaar.
 • De belasting wordt per ‘schijf’ berekend.
 • Als het verbruik in een kalenderjaar een schijfgrens overschrijdt dan wordt op het meerdere het tarief van de volgende schijf toegepast.
 • Indien u tuinbouw bedrijft en over een “Tuindersverklaring” beschikt zijn aangepaste tarieven van toepassing.
 • Een Tuindersverklaring kunt u verkrijgen bij de Belastingdienst.
 • Forstrom heeft een kopie van deze verklaring nodig om het aangepaste tarief te kunnen toepassen.
 • In onderstaande tabel zijn de belangrijkste tarieven voor 2018 weergegeven.
 • Door op de tabel te klikken bereikt u de Belastingsdienst, waar u meer informatie en de tarieven van de afgelopen jaren kunt vinden.

Vaste belastingtarieven
Naast de belastingtarieven die op het volume van de energielevering van toepassing zijn, zijn nog twee tarieven van belang, namelijk de Heffingskorting (een belastingvermindering per stroomaansluiting) en de BTW. Voor de Heffingskorting wordt een onderscheid gemaakt tussen ruimtes met en zonder verblijfsfunctie. Woningen, winkels en kantoren hebben in de regel een verblijfsfunctie. Stallen, garages en magazijnen niet. Vanaf 2015 komen alleen ruimtes met verblijfsfunctie in aanmerking voor heffingskorting. Of uw aansluiting een 'verblijfsfunctie' heeft wordt vastgesteld door uw netbeheerder. De Heffingskorting wordt maandelijks naar rato van het aantal dagen in de maand in de maandafrekening verwerkt.

BTW
Op alle energieproducten en diensten is het hoge BTW-tarief van toepassing.

 

Offerte aanvragen2

Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom