Groene energie is kiezen voor duurzaam

Waar komt onze energie vandaan?
Stroom en gas zijn producten die zich voor de kleinverbruiker in het gebruik niet onderscheiden. Stroom is stroom en gas is gas. Nederland heeft een dicht net van kabels en leidingen waardoor stroom en gas van de productielocaties naar de eindafnemers stroomt. Tenzij u pal naast een windmolen woont of zonnepanelen op uw dak heeft liggen, waarvan u de opgewekte stroom zelf verbruikt, weet u eigenlijk nooit precies waar de stroom en het gas die u verbruikt op dat moment vandaan komen. Wat u fysiek geleverd krijgt op uw aansluiting is bij stroom altijd een mix van verschillende productiebronnen, variërend van met kolen- of biomassa gestookte kolencentrales, gascentrales, windmolens, en kernenergie tot uw eigen zonnepanelen. Afhankelijk van het aanbod van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie en van de vraag op een bepaald moment zullen bepaalde types opwek harder of zachter draaien om aan de totale vraag naar stroom te voldoen. De productiemix verandert daardoor voortdurend. Voor gas geldt iets dergelijks, waarbij de bronnen kunnen variëren van gas uit Groningen of andere Nederlandse gasvelden tot geïmporteerd gas uit bv. Noorwegen of Rusland. Daarnaast is op kleine schaal biogas beschikbaar dat uit vergisting van landbouwproducten en mest ontstaat.

Groene stroom
Forstrom steunt van harte het streven om stroom zoveel mogelijk uit duurzame bronnen te betrekken. Het duurzamer of groen maken van stroom gebeurt langs administratieve weg. Voor elke MWh (1.000 kWh) die duurzaam geproduceerd wordt door bijvoorbeeld windmolens, inzet van biomassa als brandstof, of door waterkrachtcentrales in Noorwegen, mag de producent 1 'groencertificaat' op de markt brengen. Leveranciers die groene stroom aan hun klanten willen aanbieden kunnen deze certificaten kopen en daarmee hun stroom 'vergroenen'. Op deze manier kunnen leveranciers 'groene stroom' aanbieden die als het ware afkomstig is van de bijbehorende productiebron. Deze certificaten hebben een bepaalde prijs, waardoor groene stroom iets duurder zal zijn dan gewone stroom.

Onze stroom is altijd 'groen'
Door groene stroom te kopen stimuleert u duurzame producenten die daarmee een extra opbrengst hebben. Nu zijn er in Nederland veel groencertificaten beschikbaar die geïmporteerd worden uit Noorwegen of IJsland. Noorwegen heeft vrijwel alleen maar waterkrachtcentrales, dus de stroom in Noorwegen is al sinds jaar en dag duurzaam. De Noren hebben daarom geen belangstelling voor hun eigen groencertifcaten. Maar deze certificaten mogen in Europa ook in andere landen verhandeld worden. En zo zijn er op de Nederlandse markt veel Noorse groencertificaten beschikbaar. Het totale volume dat in Nederland als 'groene stroom' verkocht wordt is dan ook vele malen groter dan de duurzame stroom die daadwerkelijk in Nederland geproduceerd wordt. Het geld dat bij Noorse waterkrachtcentrales terecht komt zal daar meestal niet leiden tot extra investeringen in duurzame productie. Vandaar dat in de media en door milieugroepen wel wordt gesproken over 'sjoemelstroom' als het gaat om stroom die op deze wijze 'vergroend' is.
Op Europese schaal gezien is dit natuurlijk niet terecht, omdat achter deze certificaten wel degelijk duurzame productie zit. Gewone stroom is bij Forstrom dan ook altijd vergroend met deze certificaten, meestal van waterkrachtcentrales.
Overigens zijn we het met de milieugroepen eens dat stroomverbruik op deze wijze 'vergroenen' een wel erg gemakkelijke en goedkope weg is voor veel organisaties en consumenten om goede sier te maken met hun duurzaamheidsbedoelingen. 

Investeer zelf in groene stroom van Nederlandse bodem
Forstrom wil graag een bijdrage leveren aan daadwerkelijke investeringen in duurzame productie in Nederland. Daarom kunt u bij Forstrom kiezen uit óf gewone groene stroom, óf groene stroom van Nederlandse bodem (of zee) waarmee daadwerkelijk investeringen in duurzame productie in Nederland gestimuleerd worden. Bedenk overigens dat de overheid een fors deel van de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie die u betaalt investeert in subsidie voor projecten gericht op de productie van duurzame energie, zoals grote windmolenparken op zee. Dus ook als u ‘gewone stroom’ koopt draagt u via de milieubelastingen al flink bij aan het stimuleren van investeringen in duurzame productiecapaciteit! De meeste zekerheid over uw bijdrage heeft u natuurlijk door zelf met zonnepanelen duurzame stroom te gaan produceren. Forstrom stimuleert dit door voor stroom die u aan het net terugelevert 20% meer te betalen dan de stroom kost die u bij ons afneemt (afgezien van de milieubelastingen, die we uiteraard 1-op-1 salderen).

CO2-gecompenseerd gas
Het aanbod van ‘groen gas’ uit biovergisting is nog te beperkt om een markt van betekenis te vormen. Om via gas toch een bijdrage te leveren aan verduurzaming kan de CO2-uitstoot van aardgas gecompenseerd worden door het aankopen van CO2-certificaten. De Europese Unie heeft een plafond gesteld aan de uitstoot van CO2 door bv. energiecentrales. CO2 heeft daarmee ook een prijs gekregen. Deze prijs wordt uitgedrukt in euro per ton (1.000kg) CO2. Elke fossiele brandstof die verbrand wordt levert CO2 als afvalproduct op. Zo levert 1 m3 Gronings aardgas bij verbranding 1,78 kg CO2 op. Verbruikt u bv. in een jaar 2.000 m3 aardgas, dan stoot uw huis 2.000 x 1,78 = 3.560 kg of 3,56 ton CO2 per jaar uit.
De prijs van 1 ton CO2 bedraagt in juli 2017 in de groothandel €4,94 per ton. Dus in dit voorbeeld zou voor 3,56 x €4,94 = €17,59 de CO2 uitstoot van uw huis gecompenseerd kunnen worden. Er worden dan 3,56 certificaten uit de markt genomen, wat dus effectief betekent dat het totale CO2 plafond in de EU dit jaar met 3,56 ton daalt voor die partijen die zich aan dit plafond moeten houden. Voor de gasprijs die u betaalt betekent dit, in dit voorbeeld, dat deze ca. €1,5 cent per m3 hoger zal zijn als u kiest voor CO2 gecompenseerd gas (incl. kosten en BTW).

 

Offerte aanvragen3

 

 


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom