Betalen

Controle over uw betalingen
Bij Forstrom heeft u volledige controle over uw betalingen.
Aan het begin van iedere maand ontvangt u van Forstrom een gespecificeerde rekening die gebaseerd is op de daadwerkelijke levering en teruglevering van stroom, en levering van gas in de afgelopen maand, zoals deze door de slimme meter is gemeten en voorzover van toepassing in uw situatie. Wanneer er door technische problemen geen of onvolledige meterstanden bekend zijn, stellen wij de rekening samen op basis van geschatte waarden. Indien wij later alsnog goede meterstanden ontvangen, dan passen wij op de eerstvolgende maandrekening een correctie toe.

Betalen via iDEAL
De betaalprocedure verloopt als volgt:
Op een van de eerste werkdagen van de maand ontvangt u van Forstrom per e-mail de rekening over de vorige maand. Dit is een “acceptgiro” per e-mail die al volledig is ingevuld. Het verschuldigde bedrag kunt u vanuit de e-mail direct met iDEAL betalen. In de e-mail is een verwijzing opgenomen naar Mijn Forstrom waar u uw gespecificeerde maandrekening kunt bekijken. Dit is een nieuwe betaalwijze die erg handig is, en waarbij u zelf controle houdt over het betaalmoment. U wordt daarbij gevraagd binnen 7 dagen te betalen. Als u niet van iDEAL gebruik wenst te maken kunt u het bedrag uiteraard ook zelf overmaken door alle gegevens die vermeld staan over te nemen in het betaalsysteem van uw bank.

Betalingsherinnering
Blijft de betaling uit, dan zullen wij na ca. 7 dagen een eerste betalingsherinnering versturen, met het verzoek alsnog binnen 7 dagen te betalen. Ook deze e-mail zal de mogelijkheid bieden direct vanuit de mail een iDEAL-betaling te starten. Deze eerste herinnering is kosteloos. Als na de tweede 7 dagen nog steeds geen betaling ontvangen is sturen wij u een tweede herinnering. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die wij u de daaropvolgende maand in rekening brengen. Blijft betaling dan nog steeds uit, dan gaan we met u in gesprek over wat er aan de hand is. In het uiterste geval starten wij een incassoprocedure op. Zie hiervoor ons incassobeleid.

Andere betaalwijzen
Tijdens de overstap naar Forstrom zal u gevraagd worden welke betaalwijze u wenst. U kunt daarbij kiezen voor iDEAL, Automatische Incasso of voor 'Sparen-voor-de-Winter' (zie hierna). iDEAL is onze standaard betaalwijze en inbegrepen in onze standaard servicekosten.

Automatische Incasso
Bij Automatische Incasso kunnen wij de maandbedragen zelf incasseren, als u ons daarvoor een incassomachtiging verstrekt. Deze zenden wij u toe als u aangeeft op deze wijze te willen betalen. U kunt dit bij het accepteren van onze offerte aangeven of ons hiervoor een mail sturen op klant@forstrom.nl
De incasso zal maandelijks rond de 15e van de maand plaatsvinden. Aan automatische incasso zijn geen extra kosten verbonden.

Sparen-voor-de-Winter met rente!
Forstrom is opgericht om anders naar energie te kijken. Door maximaal inzicht te bieden in energieverbruik en -kosten (hoeveel, wanneer) ondersteunen wij consumenten die op energie willen besparen (en wie wil dit niet!). Het klassieke voorschotmodel past daar in onze visie niet bij, omdat dit model de consument gedurende het jaar geen enkel inzicht geeft. De jaarafrekening is elke keer weer een verrassing. Toch heeft het voorschotmodel 1 voordeel, namelijk dat je elke maand (behalve die ene...) weet wat je aan energie kwijt bent. Dit maakt het plannen van je huishoudbudget eenvoudiger. Voor klanten die hier prijs op stellen hebben we daarom 'Sparen-voor-de-Winter' ontwikkeld. Bij dit betaalmodel rekenen we nog steeds iedere maand een kloppende rekening uit, die we in MijnForstrom publiceren. U houdt dus altijd zicht op de werkelijke kosten. Betaling kan in dit model echter middels een vast bedrag per maand. U spreidt zo, net als in het voorschotmodel, de hogere kosten in de winter over alle maanden van het jaar. De hoogte van het vaste maandbedrag stellen wij samen met de klant vast bij het begin van het contract. Meestal zal dit ongeveer 1/12 zijn van de geschatte jaarkosten die wij in de offerte berekend hebben.
Meer betalen mag ook, dat kunt u zelf aangeven. Veel mensen vinden het prettig om wat extra te betalen om zeker te zijn dat ze na een jaar niet bij moeten betalen, of om een spaarpotje op te bouwen. Omdat wij vinden dat bij een spaarpot ook rente hoort, vergoedt Forstrom een aantrekkelijke rente over een eventueel tegoed dat na 1 jaar overblijft. Elk jaar in januari maken we de balans op en vergelijken we de betaalde vaste bedragen over het afgelopen jaar met de som van de werkelijke rekeningen over deze maanden. In februari rekenen we het verschil af, waarbij we ook eventuele rente uitkeren als u geld terugkrijgt. In dit betaalmodel kunnen betalingen alleen via Automatische Incasso gedaan worden. Wij sturen u hier dan een machtiging voor. Een rekenvoorbeeld:

 

Veelgestelde vragen over iDEAL (klik op de link) 

 

Offerte aanvragen0

 

 

 


Forstrom levert stroom en gas aan kleinverbruikers met een slimme meter. Forstrom is verkooppartner van Qwint B.V. te Hengelo

© 2018 Forstrom